Pan Tadeusz

Wielkie Narodowe Pisanie rozpoczynamy od "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Corocznie bedziemy pisać kolejną książkę naszych autorów!

Każda osoba biorąca udział w Wielkim Narodowym Pisaniu Pana Tadeusza - po dokonaniu zgloszenia za posrednictwem formularza znajdującego się w zakładce "Kontakt", otrzyma losowo wybraną stronę z książki do ręcznego napisania.

Otrzyma też na adres podany w zgłoszeniu szczegółowe instrukcję dotyczącą pisania. W oparciu o tą instrukcję napisze jedną stronę i prześle na wskazany w instrukcji adres.

Po zebraniu wszystkich stron rozpoczniemy proces ręcznego tworzenia ksiąg, dokładając obrazki artystów malarzy.