Wielkie Narodowe Pisanie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w bardzo nietypowej i jednocześnie bardzo nośnej medialnie akcji, której celem jest wzrost aktywnego uczestnictwa Polaków w życiu kulturalnym oraz uwrażliwienie na działania dobroczynne. 

Rozpoczynamy właśnie Wielkie Narodowe Pisanie! Wspólnie przepiszemy „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza!

Zadaniem każdego, kto weźmie udział w tej akcji, będzie odręczne przepisanie losowo wybranego fragmentu „Pana Tadeusza”. Cały poemat podzielony został na 350 fragmentów (są one dostępne na stronie www.kultura24.eu). Tekst trzeba będzie napisać odręcznie na białym papierze formatu A4, w trzch egzemplarzach. U dołu każdego egzemplarza umieszczą Państwo adnotację: przepisał(a) własnoręcznie – podpis, miejscowość i data.

Prosimy o przesłanie przepisanych pięciu egzemplarzy listem poleconym na nasz adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo i Rozwój

Istebna 739

43-470 Istebna

Zależy nam bardzo, abyście Państwo przesłali nam również swoje zdjęcie do naszej galerii. Można w tym celu wykorzystać formularz kontaktowy: http://www.kultura24.eu/kontakt

 

Po skompletowaniu wszystkich przepisanych fragmentów „Pana Tadeusza”, całość oprawimy (dodając jeszcze ilustracje wykonane przez biorących udział w akcji polskich malarzy), a następnie podzielimy następująco:

- jeden egzemplarz do archiwum Stowarzyszenia Partnerstwo i Rozwój

- jeden egzemplarz do depozytu Stowarzyszenia – posłuży on jako wyjątkowy prezent lub nagroda dla osoby promującej rozwój aktywności kulturalnej

- jeden egzemplarz na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na zwiększenie aktywnego udziału Polaków w życiu kulturalnym, a także na wsparcie stowarzyszeń lokalnych, działających w obszarze kultury, dobroczynności, sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

 

 

Więcej w tej kategorii: « Zaproszenie