Wielkie Narodowe Pisanie!

Zapraszam do wzięcia udziału w bardzo nietypowej i jednocześnie bardzo nośnej medialnie akcji.

Akcji, której celem jest wzrost aktywnego uczestnictwa Polaków w życiu kulturalnym.

Przeprowadziliśmy pilotażowo projekt w gminie na południu Polski i widać w nim duży potencjał w rozszerzeniu na skalę ogólnopolską.

Rozpoczynamy właśnie Wielkie Narodowe Pisanie! Wspólnie napiszemy Pana Tadeusza oraz pozostałych polskich pisarzy.

Zadaniem każdego, kto weźmie udział w tej akcji, będzie odręcznie przepisanie dowolnie wybranej i dostępnej strony z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza lub innej pozycji polskiego pisarza umieszczonego w serwisie www.kultura24.eu. Tekst należy napisać na papierze formatu A4 - zwykły z drukarki w trzech kopiach i każdą tak przepisaną stronę zakończyć: Napisał(a) własnoręcznie i pod tym wpisujemy miejscowość i datę oraz składamy podpis. 

Następnie złożyć do koperty i wysłać listem poleconym! Na adres:

Partnerstwo i Rozwój

Istebna 739

43-470 Istebna

Wcześniej oczywiście prosimy o przesłanie zdjęcia do naszej galerii. Można w tym celu wykorzystać formularz kontaktowy: http://www.kultura24.eu/kontakt

Po zebraniu wszystkich stron Pana Tadeusza, dołożymy jeszcze rysunki malarzy biorących udział w tej akcji, dwie książki oprawimy (trzecia bedzie w formie luźnych kartek, a następnie podzielimy według klucza: jeden egzemplarz do archiwum, jeden do depozytu, jako wyjątkowy prezent lub nagrodę na wyjątkową okazję, promującą rozwój aktywności kulturalnej. trzeci egzemplarz wystawimy na licytację, z której dochód przeznaczamy na:

- rozwój aktywności kulturalnej i zwiększenie udziału Polaków w życiu kulturalnym,

- wsparcie stowarzyszeń lokalnych z terenu całej Polski działających w zakresie kultury, dobroczynności, dzieci i młodieży…..

Bardzo proszę o przekazanie tego zaproszenia do kolejnych znanych ludzi pióra, dziennikarzy, malarzy, aktorów, muzyków, sportowców….

Oby jak największa liczba osobowości znalazła się w tym nietuzinkowym wydawnictwie!

Oczywiście będziemy na bieżąco informować o rozwoju akcji poprzez portale społecznościowe oraz media, które obejmą patronatem to wydarzenie.

Dziękuję za wsparcie i proszę przekazać niniejszy apel do kolejnych osób.

Więcej w tej kategorii: « Zaproszenie